bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Inzage ontwerpbestemmingsplan Hoge Wei

26 januari 2017

Vanaf donderdag 12 januari jl. ligt het ontwerpbestemmingsplan voor het nieuwbouwproject Hoge Wei ter inzage bij de gemeente Overbetuwe. Je hebt tot en met woensdag 22 februari de tijd om de plannen voor de nieuwbouw in te zien. Hier kan je de plannen online bekijken.

In het ontwerpbestemmingsplan worden de toekomstige plannen met betrekking tot de ontwikkeling van de woonwijk Hoge Wei, aan de zuidzijde van Oosterhout toegelicht. Je kan reageren op het ontwerpbestemmingsplan door een zienswijze bij de gemeente in te dienen. Meer informatie hierover vind je op de site van de gemeente Overbetuwe. Nadat de inzagetermijn is verlopen zal, aan de hand van de ontvangen reacties, het bestemmingsplan worden vastgesteld.