bus auto fiets
Menu
Terug naar nieuws

Realisatie nieuwbouwplan Hoge Wei in Oosterhout gaat door

18 december 2016

Oosterhout krijgt er een nieuwbouwlocatie bij: Hoge Wei. Aan de dijk en de Peperstraat verrijzen op termijn ongeveer 100 nieuwbouwwoningen.

Wethouder Wijnte Hol van de gemeente Overbetuwe en Harold van Rooijen van KlokGroep ondertekenden op 15 december 2016 de exploitatieovereenkomst voor ongeveer 100 woningen in Oosterhout (Gelderland). In deze overeenkomst is het oude plan uit 2014 opgesplitst in twee ontwikkellocaties, de bekende locatie aan de dijk en een nieuwe locatie aan de Peperstraat. Er komen verschillende typen woningen  zoals rijwoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. De precieze details zijn op dit moment nog niet bekend.

KlokGroep en de gemeente Overbetuwe verwachten begin 2017 het ontwerpbestemmingsplan ter inzage te kunnen leggen. Bewoners kunnen op dat moment hun zienswijze indienen. De verwachting is dan dat de verkoop in het tweede kwartaal van 2017 van start gaat. De bouw volgt dan eind 2017.

Wethouder Hol en Van Baal kijken uit naar de realisatie van de woningbouw in Oosterhout. Wethouder Jan van Baal: ”Het is goed voor de leefbaarheid van Oosterhout dat er meer woningen komen. We zijn dan ook blij dat we met KlokGroep overeenstemming hebben bereikt over het alternatieve plan dat er nu ligt.”