bus auto fiets
Menu

Ontwikkelproces van een nieuwbouwproject

Voordat een nieuwbouwproject daadwerkelijk in verkoop gaat,  is er aan “de achterkant” al heel veel gebeurd ter voorbereiding op de verkoop. Op deze pagina gaan wij in op het ontwikkelproces dat plaatsvind "aan de achterkant". 

Wat gebeurt er "aan de achterkant"?

Op het moment dat de start van de verkoop op zich laat wachten, dan heeft dat vaak een reden. Een reden die te maken heeft met procedures, plannen, partijen en factoren die invloed hebben op de voortgang. Daarom willen we graag dit proces aan je uitleggen, zodat je inzicht krijgt in de ontwikkelprocedure. En dat begint al helemaal bij het allereerste begin met een leeg stuk agrarische grond of een binnenstedelijke (reeds bebouwde) locatie waar de wens bestaat om te ontwikkelen.

Ontwikkelproces Nieuwbouw 1 (1)

nieuwbouw-wens-1064x708.jpg

De wens

Het startpunt van een nieuwbouwproject kan variëren, maar het begin wel altijd met de wens om een nieuwbouwproject te ontwikkelen op een bepaalde locatie.

Deze wens ontstaat aan onze kant omdat we merken dat er behoefte is vanuit de markt; jij als koper dus 😁. We willen niet met vrije kavels, woningen of appartementen blijven zitten die we niet verkocht krijgen natuurlijk. Jouw behoefte is dus ons startpunt en op basis daarvan gaan we acquireren. Maar wat is dat dan precies in acquireren in “ontwikkelland”?

Van wens naar locatie
Locatie nieuwbouw kerkwijk Didam.jpg

De grond

Acquisitie in “ontwikkelland” heeft te maken met het kopen van de grond om te kunnen ontwikkelen en hier zijn verschillende variaties mogelijk. We zullen ze niet allemaal aan je voorleggen, maar de onderstaande twee komen regelmatig voor:

  • We worden volledig eigenaar van een stuk grond (kaal of reeds bebouwd) en kopen dit van een particulier, een boer of een gemeente. Deze grond kan buiten - of binnen de bebouwde kom liggen.
  • We worden gedeeltelijk eigenaar van de grond (kaal of reeds bebouwd), maar delen het eigenaarschap met bijvoorbeeld een gemeente, een corporatie of een andere projectontwikkelaar. Iedereen heeft een stuk grond in een aansluitend gebied. Er wordt dan gezamenlijk ontwikkeld. Ook deze grond kan buiten- of binnen de bebouwde kom liggen.

Bestemmingsplan

Voor beiden variaties geldt in ieder geval dat er op de grond in de meeste gevallen niet direct (gesloopt en opnieuw) gebouwd mag worden, omdat er een andere “bestemming” op zit in het huidige bestemmingsplan van de betreffende gemeente.